สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์จากผลงานสู่การมีส่วนร่วม: อนาคตของกีฬาและการพัฒนาในอินเดีย

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์จากผลงานสู่การมีส่วนร่วม: อนาคตของกีฬาและการพัฒนาในอินเดีย

Suheil Tandon สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์กำหนดบทบาทสำคัญของโครงการกีฬาและการพัฒนาในอินเดีย สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะปัจจุบันในอินเดีย กีฬาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและการได้รับรางวัลเกียรติยศสำหรับประเทศ แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

กีฬาเติบโตในระดับรากหญ้า 

โดยให้โอกาสเด็กและเยาวชนมากกว่าแค่ได้เล่นและแข่งขัน มันจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่รอบรู้และมีอำนาจ โปรแกรมกีฬาเพื่อการพัฒนาในอนาคตในอินเดียจะช่วยให้บรรลุบทบาทสองประการในการแนะนำเด็กให้รู้จักกับกิจกรรมทางกายและการกีฬา และช่วยในการพัฒนาแบบองค์รวมปัจจุบัน กีฬาในอินเดียเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงานระดับแนวหน้ามากเกินไป และไม่แยแสต่อการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับคนรุ่นใหม่ นี่เป็นช่องว่างที่ภาคการกีฬาและการพัฒนาสามารถเติมเต็ม โดยทำให้เยาวชนและเด็กมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเล่นกีฬาในระดับรากหญ้า ขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้อะไรมากกว่าแค่การเรียนรู้กีฬาจาก โปรแกรมที่จัดส่ง แนวทางนี้จะเติบโตผ่านสถาบันการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนและวิทยาลัยทั้งในชนบทและในเมืองอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันของรัฐและเอกชนที่จัดไว้ให้กับประชากรชายขอบ

โปรแกรมกีฬาและการพัฒนาที่จัดขึ้นจะมุ่งเน้นไปที่ความผาสุกทางสังคม อารมณ์ และจิตใจของเด็กและเยาวชน พวกเขาจะสอนทักษะที่อ่อนนุ่มและช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งยังขาดอยู่ในหลักสูตรการศึกษา การเรียนรู้ค่านิยม เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นผู้นำ ความเคารพ การเล่นที่ยุติธรรม การเห็นคุณค่าในตนเอง ความยืดหยุ่น และความมั่นใจผ่านการเล่นกีฬา ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงและปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้เข้าร่วมที่ เล่นกีฬาอย่างจริงจังมากขึ้น ผลประโยชน์หลายประการจะดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายจากทั้งภาคการกีฬาและการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวผ่านสถาบันการศึกษาจะช่วยให้เด็กจำนวนมากขึ้นอยู่ในโรงเรียนและการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง นอกจากนี้ โปรแกรมเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้เด็กหญิงและเด็กชายมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในสถาบัน

ด้วยโปรแกรมดังกล่าวในอนาคต 

ฉันหวังว่าจะได้เห็นการบรรจบกันของกีฬาเพื่อการพัฒนาและการพัฒนากีฬาในอินเดีย เนื่องจากฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ที่สำคัญที่สุด การบรรจบกันนี้จะช่วยให้เกิดผลกระทบสูงสุดต่อผู้รับผลประโยชน์ เด็ก และเยาวชนของประเทศสุดท้าย และบางทีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้เรียนรู้ระหว่างที่ฉันอยู่ที่มอริเชียสก็คือคุณค่าของการเป็นหุ้นส่วน ภายในภาคกีฬา รัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายต้องมีส่วนร่วมกับผู้คนในพื้นที่ Local Active Mauritius Partnerships (LAMPs) เปิดโอกาสให้ได้ออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและจัดแนววัตถุประสงค์จากบนลงล่างด้วยแนวทางจากล่างขึ้นบน ในระดับเขตเลือกตั้ง เครือข่ายขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประกันอนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาและสวัสดิภาพของบุคคล นอกจากนี้ ด้วยการตัดกีฬาในหลายด้านของสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสร้างความร่วมมือนอกภาคส่วนของตน พลศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กต้อง

ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงส่งเสริมเยาวชน กีฬา & นันทนาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางเชิงรุก จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน การทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความกระฉับกระเฉงทำได้ดีที่สุดโดยความร่วมมือกับกระทรวงเพศสภาพ พันธมิตรแต่ละรายและทุกคนมีส่วนร่วมใน SDG 17เมื่อพิจารณาจาก “การหยุดชั่วคราวครั้งใหญ่” ในชีวิต เรามีโอกาสหายากที่จะไตร่ตรองว่ากีฬาจะมีส่วนช่วยให้อนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างไร ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลต่างๆ จำเป็นต้องถามว่าพวกเขาต้องการใช้กีฬาและจัดลำดับความสำคัญอย่างไรภายในเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต ในบทความที่สองของฉัน”กรอบการทำงานที่เป็นเป้าหมาย: การใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางสู่อนาคตที่สดใสสำหรับกีฬา”ฉันพิจารณากรอบการทำงานที่แนะนำซึ่งอาจให้ภาษาสากลที่มีคุณค่าในการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ในอนาคตสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์